Onze missie

Stichting K.A.N.S is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning te bieden en een fijner leven te bieden.

Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen en daar staat en streeft Stichting K.A.N.S voor.

Vele kinderen die opgroeien in gezinnen die door vaak schulden het huis worden uitgezet, met alle gevolgen van dien.

Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst.

Stichting K.A.N.S. heeft als missie, om middels hulp van andere welwillende, de kinderen via deze stichting een kans te bieden.

Nederland een klein landje dat staat voor vrijheid en gelijkheid. Een land met veel culturen en samenwerkingen. Maar helaas ook een land waar toch armoede heerst. Wat niet veel mensen weten omdat er grootte schaamte hierbij is.

In Nederland leeft een op de acht kinderen in armoede, Parkstad staat in de top van 5 van steden waar armoede heerst in Nederland. Zeven procent van alle Limburgers kan niet of nauwelijks rondkomen. In totaal gaat het om 73.754 mensen die onder de armoedegrens leven.

Zij hebben geen geld voor kleding, meubels, sport of vakantie.

De meeste armen wonen in Vaals, Heerlen, Kerkrade en Maastricht. Dat blijkt uit cijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteerde tijdens de Limburgse Alliantiedag in Roermond.

Ruim 35.000 gezinnen gaan elke week naar de meer dan 100 voedselbanken in Nederland.

Verwacht wordt dat dit aantal alleen nog maar zal stijgen. Stichting K.A.N.S is opgericht in februari 2016 om zoveel mogelijk arme gezinnen in Zuid Limburg, een kansrijke toekomst te bieden.

Meestal word er alleen gekeken naar de primaire behoeftes.

Ook hierbij willen wij helpen.

Echter hebben deze kinderen meer behoeftes dan eten, drinken, woonruimte,scholing en kleding meubels etc. Wij hebben voor informatiewinning vele gesprekken gevoerd met gezinnen die onder de armoede moeten leven. Zo zijn wij er achter gekomen dat vooral veel gezinnen net buiten de boot vallen tussen alle regels hier in Nederland. Zo hebben kinderen bijvoorbeeld recht op onderwijs, gezondheidszorg en een veilige plek om te wonen en te spelen.

Eveneens hebben kinderen recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid en seksuele uitbuiting. Stichting K.A.N.S ziet het als zijn maatschappelijke noodzaak om zich in te zetten voor de rechten van zoveel mogelijk gezinnen in Zuid Limburg. Stichting K.A.N.S. tracht zoveel mogelijk kinderen die in armoede leven te ondersteunen. Er zijn kinderen die met honger naar bed gaan, geen speelgoed hebben, geen kleren kunnen kopen,niet slapen in een bed,geen voedsel eten dat in een ijskast wordt bewaard, of nooit naar een attractiepark zijn geweest.

Dat moet veranderen.

Kinderen mogen niet de dupe zijn van de schulden van hun ouders. Maar als er na sanering €25,- p/week in de maand leefgeld overblijft voor voedsel en kleding per kind, dan is er zeker geen geld voor een speelgoedje, een boekje, lidmaatschap, etc. Vaak zelfs niet om fatsoenlijk te eten.

Alle kinderen hebben recht op een jeugd waarin zij zich geen zorgen hoeven te maken en waarbij zij zich geborgen voelen en liefde ervaren. Een jeugd waarin het kind rechten heeft maar ook plichten en waar naar het individu wordt gekeken.

Een jeugd waarin zij in alle vrijheid en veiligheid kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Stichting K.A.N.S zet zich hiervoor in! Stichting K.A.N.S.heeft als doel, om zoveel mogelijk gezinnen in Nederland die onder de armoede grens leven een zorgloze toekomst te bieden middels de juiste hulp en ondersteuning. Doelen Stichting:

· Werven van maandelijkse/eenmalige donateurs, zowel particulieren als bedrijven.

- Organiseren van evenementen/acties voor het inzamelen van geld.

- Oproepen voor geldinzamel acties voor Stichting K.A.N.S. middels derden

- Werven van goederen voor kringloopwinkel.

- Werven van vrijwilligers voor de Stichting.

- Middels reclame/acties/evenementen/sociale media zorgen voor naamsbekendheid · Leuke uitjes voor de kinderen regelen.

- Leuke uitjes voor samen met de ouders regelen · Speelgoed ter beschikking stellen via winkel. · Kleding ter beschikking stellen via winkel.

- Eten en voedsel pakketen ter beschikking zetten via winkel. · Culturele en muzikale ondersteuning aan opvoeding.

- Speeltuin entree kaarten ter beschikking stellen. - En nog veel meer !!!!!!

Omdat Stichting K.A.N.S werkt met geld van donateurs willen zij zo transparant mogelijk te werk gaan. Minder weergeven

- Inkomsten uit de verkoop van kringloopgoederen worden hierbij ingezet om deze doelstelling waar te maken.